Cai Xingjuan

Yongzhou
Liuzhou
binance extension wallet v1.21.1
Oriental City
Xuhui District

Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture

  Smuggling of electronic products by sea worth 130 million yuan,binance extension wallet v1.21.1.